top of page

Project   De verbeelding van de stad (vanaf 1999)

 

Bij dit project heb ik een bijzondere en geheel eigen werkwijze gevolgd. Uit een geringe hoeveelheid zwerfvuil, op één dag verzameld in een stad, wordt spontaan en intuïtief een kleine sculptuur geschapen, die kan worden gezien als metafoor voor de stad. De beperking die ik mijzelf opleg is, dat al het verzamelde zwerfvuil in een klein plastic zakje moet passen. Om het gevoel voor de stad niet te verliezen dient het proces van vinden en maken op één en dezelfde dag plaats te vinden. Een sculptuur die op een dergelijke manier tot stand komt, draagt elementen in zich zoals kleur, atmosfeer en geur, die refereren aan de stad. Van een aantal van deze kleine sculpturen wordt een vergrote, soms monumentale versie gemaakt, waarbij ik weloverwogen beslissingen neem ten aanzien van materiaalgebruik, verbindingen en onderlinge verhoudingen, met het doel deze vergroting een volkomen eigen en autonoom karakter te geven.

Bij alle beelden die op deze manier zijn ontstaan is de oorsprong telkens hetzelfde: het verloren en versmade materiaal dat overal in elke stad te vinden is.

kleine objecten
grote beelden
karola veldkamp
karola veldkamp
bottom of page